Välkommen till Svenska Solenergigruppen AB

Svenska Solenergigruppen AB har varit verksam sedan 2015. Vår huvudverksamhet är att installera solpaneler på villor, lantbruk och kommersiella fastigheter i Västra Götaland med omnejd. Vi arrenderar även mark för uppförande av Solparker i hela Sverige.

Solenergi

Hur många paneler får plats på taket? Räcker huvudsäkringen till? Hur många strängar? Vad är smarta paneler? Vi har svaren!

Solparker

Vi levererar ett komplett paket, anpassat efter dina förutsättningar. Nu är du redo att producera förnyelsebar energi i 30 år!

Energilagring

Vill du ha hjälp att lagra din solenergi bistår vi självklart med detta.

Laddstolpar

Elbilar är en växande marknad och för att det ska fungera måste det finnas möjlighet att kunna ladda sin bil både hemma och på offentliga platser.

Solenergi

Väderstreck
För att producera så mycket sol-el som möjligt skall panelerna vara riktade rakt mot söder och vinkeln på panelerna (taket) ska vara runt 45 grader. Men så länge takets kompassriktning är mot sydväst-syd-sydost, och så länge taket har en lutning på runt 15-50 grader, så har man förutsättningarna att producera sol-el. Inom intervallet ovan är variationen i produktion bara några få procent mellan lägst/högst produktion.

 

Taklutning
Tak mot öst/väst ger mera sol-el på förmiddag/eftermiddag jämfört med ett södertak. Detta tak ger ingen effekttopp mitt på dagen. Ett sådant montage kan täcke en större del av den egna elkonsumtionen sett över hela dagen. Du kommer sälja mindre sol-el till ditt elhandelsbolag, eftersom du inte får effekttoppen mitt på dagen. Samtidigt kommer du köpa mindre el under hela dagen, eftersom du har produktion från tidig morgon till sen kväll. Perfekt om du t.ex. har ett lantbruk/kommersiell verksamhet med förbrukning hela dagen. Många kommersiella anläggningar installerar solpanelerna i olika väderstreck för att få egen elproduktion under stora delar av dagen, som ett komplement till sina batterier.

 

Skugga
Skugga är inte bra, men om den infaller under tidig morgon, sen eftermiddag eller under mörkaste delen av året när solen står som lägst, kan solpaneler ändå vara en lönsam investering. Eftersom den största andelen sol-el produceras dagtid under sommarhalvåret, får man göra en egen lönsamhetsbedömning från fall till fall. Ibland kan skuggan åtgärdas: En ventilationshuv kanske kan flyttas eller ett träd sågas ner. Går det inte att åtgärda skuggan är det läge att installera optimerare på de utsatta panelerna (t.ex. Tigo) eller optimerare på samtliga paneler (SolarEdge).

 

Nuvarande årsförbrukning
På din elräkning kan du se nuvarande årsförbrukning. Är du mikroproducent får du en skattereduktion på 60 öre per såld kWh (för de första 30.000 kWh du säljer varje år). För att vara mikroproducent ska du sälja färre kWh än vad du köper från ditt elhandelsbolag, på årsbasis. 

 

Huvudsäkring
Huvudsäkringens storlek (Ampere) står också i räkningen från nätbolaget. Du kan även titta i elcentralen intill din elmätare, där har du tre porslinssäkringar. De flesta villor har 16-, 20- eller 25A säkringar.16A klarar en solanläggning på max ca 11 kW20A klarar ca 13,9 kW25A klarar ca 17,3 kW 

 

Hur många paneler?
Hur många paneler ryms på taket (väggen, markställningen eller vart du nu tänkt placera dem)? Varje panel är ca 1 x 1,75 m och fästanordningarna bygger 2 cm mellan varje panel. Panelerna kan placeras stående/porträtt eller liggande/landskap.Mät taket från takfot till taknock samt från vindskiva till vindskiva. Har du hinder i form av takfönster, skorsten, avluftning, antenner, räcken, snörasskydd så mät in dem också.Varje panel ger ca 370W eller 350 kWh/år. 30 paneler har då en installerad effekt på 11,1 kW (fungerar med 16A huvudsäkring) och producerar ca 10.500 kWh/år i ett skuggfritt söderläge.

 

Snö/vindlastberäkning
För att snö- och vindlastberäkningen ska bli godkänd kan man (i de flesta fall) inte placera solpaneler närmare än 30 cm från takets ytterkanter (uppåt, neråt eller åt sidorna).

 

Energilager
Vill du lagra din el kan vi erbjuda batterier från Ferroamp, Pylontech, Nilar, Huawei/Luna, LG Chem och BYD.


Bygglov
Kontakta bygglovsavdelningen på din kommun och fråga om du behöver bygglov för solpanelerna. Be dem gärna skicka beskedet via mail, så du får ett skriftligt svar som du kan spara.Behöver du bygglov så skriver vi in i köpeavtalet att beställningen hävs om du inte får bygglov. Du betalar ingenting, och inga paneler skickas innan du fått bygglovet. 

Solparker

Solpark på arrenderad mark
Tillsammans med en samarbetspartner bygger vi solparker på arrenderad mark.


Förutsättningarna för arrende:
-Minst 5 ha. (1-5 ha vid extra gynnsamma förutsättningar)
-Relativt plant, t.ex. åker, bete, träda
-Närhet till elanslutning
-Skuggfritt
-Solparken kan komma att hägnas in
-Vi arrenderar mark i hela landet


Vi är inte ute efter att arrendera den högst klassade åkermarken, utan vi tänker främst på:
-mark som inte är lönsam att odla när maskinerna blivit större, det är kanske svårt att komma fram till alla åkrar med nya/stora maskiner
-mark där du funderar på att plantera skog-generationsskifte. Den mark som äldre generationen har brukat kanske inte är lönsam att brukar för den yngre generation om de har ett ”åtta-till-fem-jobb” utanför lantbruket
-mark i närheten av väg, järnväg, flygplats, soptipp, vindkraft m.m. m.m. där det finns restriktioner på vilken verksamhet som får etableras
-mark som ligger i träda

 

Underhåll av mark
Under arrendetiden får det inte växa upp gräs, sly, buskar m.m. som skuggar solpanelerna. Vi bekostar röjningen, men vi ser gärna att det är du som markägare som utför röjningen på vår bekostnad. Får kan beta i solparken.

 

Arrendeavtal
Vi tecknar ett 25-årigt arrendeavtal med dig där den årliga ersättningen är baserad på ersättningen för såld el. Ersättningen du får är högre än för ett traditionellt jordbruksarrende.
Som en extra trygghet finns det även ett indexreglerat minimibelopp på din arrendeersättning, som går in om elpriset eller produktionen blir så låg att avkastningen på såld el skulle gå under en viss nivå.

 

Arrendets upphörande
När solparken avvecklas plockas all utrustning, inkl. fundament, bort från arrendestället. Endast kabel i mark blir kvar.

 

PPA
Elen som produceras i solparken kan köpas via ett långsiktigt PPA-avtal, av den storförbrukare som vill långtidssäkra sitt elpris. Hör av dig så berättar vi mera.

Energilager

Idag finns det möjligheter att lagra överskottsel som utvinns från solpanelerna. Än idag säljs den el som inte förbrukades i hemmet ut på elnätet och idag kan man få upp till 1,40 + moms per kWh om man väljer att sälja sol-el. Men nu finns även möjligheten att lagra energi själv för senare användning när det till exempel inte är så många soltimmar. 

Laddstolpar

Elbilar är en växande marknad och för att det ska fungera måste det finnas möjlighet att kunna ladda sin bil både hemma och på offentliga platser. Vi erbjuder dessa laddare där vi har allt från en enklare variant för hemmabruk till riktigt kraftfulla laddare som kan monteras på offentliga platser så som parkeringar utanför företag etcetera.

Det blir allt vanligare att bostadsrättsföreningar och företag erbjuder denna lösning för boende och anställda för att främja användandet av elbilar. Om du har några frågor eller vill investera i laddstolpar så tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakt

Vill du investera i solenergi? Hör av er till oss så kontaktar vi er

Svenska Solenergigruppen AB
Källviken 240
451 97 Uddevalla
Tel: 0760-148 000
Mail: info@solenergigruppen.se
Bg: 5017-8706
Org. Nr: 559023-7151
Innehar F-skattsedel

T: 0760-148 000   |  E: info@solenergigruppen.se | Svenska Solenergigruppen AB, Källviken 240, 451 97 Uddevalla